NAJPOPULARNIJE DESTINACIJE

LIČNA DOKUMENTA – VAŽNA NAPOMENA

liana document

Molimo provjerite da li je validnost vašeg pasoša u skladu sa pravilima zemlje u koju putujete.
Ispravnost putnih dokumenata je odgovornost putnika, te Vas molimo da iste provjerite prije polaska na putovanje.
Pasoši/putovnice za ulazak u zemlje EU moraju biti validne minimalno 100 dana od povratka iz zemlje.
Molimo provjerite da li imate slobodnu stranicu za pečate u Vašem pasošu.