NAJPOPULARNIJE DESTINACIJE

HIT

ZLATNI PRAG

Prag je ne samo glavni, već i najveći grad Češke Republike. Prag se spominje kao Zlatni, ali i kao Grad na stotine tornjeva. Ovaj kultivisan i magični grad je i grad zaljubljenih i mladih. Prema jednoj od legendi nad Vltavom se svojevremeno izdizao dvorac Vyšehrad – Visok grad, u kojem je vladala princeza Libuše


6 dana / 3 noćenja

PROGRAM PUTOVANJA


  1. dan Polazak iz Beograda oko 18 časova (tačno mjesto i vrijeme biće poznato dva dana pred putovanje). Iz Novog Sada oko 19 časova sa parkinga kod Lokomotive. Noćna vožnja preko Mađarske i Slovačke sa usputnim pauzama i zadržavanjem na granicama.
  1. dan Dolazak u Prag u prijepodnevnim časovima, panoramsko razgledanje grada: Hradčani-Praški dvorac, Katedrala Sv.Vita, bazilika Sv.Đorđa, novi i stari kraljev dvorac, Predsjednička palata mala strana, Karlov most, stari trg, gradska vijećnica, crkva sv. Marije od Tina, Vaclavske namjesti, Strahovski manastir, Loreta, Biskupski dvorac, Nerudava ulica, Jevrejska četvrt, Pariska ulica, Obecni dum ……Smještaj u hotel poslije 15 časova. Slobodno vrijeme i kraći odmor u hotelu i zajednički odlazak gradskim prevozom do centra, šetnja i upoznavanje sa centrom grada. Povratak u hotel. Noćenje.
  1. dan Doručak. Fakultativni cjelodnevni izlet u Drezden, grad sa mnogo zdanja u baroknom stilu: Palata Cvinger (u kojoj se nalazi više muzeja), protestantska Bogorodičina crkva, Opera Zemper, rimokatolička Dvorska crkva, Rezidencijalna palata (državni muzej), palata Tašenberg (danas hotel Kempinski), Avgustov most. Povratak u Prag. Noćenje.
  1. dan Doručak. Fakultativni odlazak u Karlove Vary, najpoznatiju banju srednje Evrope sa prelijepim građevinama i odmaralište čuvenih pisaca, političara i pjesnika. Povratak u Prag. Slobodno vrijeme. Uveče fakultativno odlazak u nacionalni restoran na večeru. Noćenje.
  1. dan Doručak. Poslije doručka napuštanje hotela i slobodan dan za individualno razgledanje, posjetu brojnih muzeja ili šoping. Popodne fakultativno – izlet poslastica – obilazak Praga sa Vltave, otmjena atmosfera grada na brodiću uz muziku B. Smetane i bliski susret sa praškim mostovima. U kasnim popodnevnim časovima polazak za Beograd, noćna vožnja preko Slovačke i Mađarske…
  1. dan Dolazak u Srbiju na mjesto polaska u ranim jutarnjim časovima.
Termini putovanja Hotel Cijena aranžmana Specijalna cijena
18.10. – 23.10.2017. A&O 3* 85 Eur
08.11. – 13.11.2017. A&O 3* 79 Eur
29.11. – 04.12.2017. 3* 69 Eur
15.11. – 20.11.2017. 3* 69 Eur
13.12. – 18.12.2017. 3* 89 Eur 69 evra do 01.11.
25.12. – 30.12.2017. 3* 89 Eur 69 evra do 01.11.
01.01.– 06.01.2018. 3* 89 Eur 69 evra do 01.11.
14.02. – 19.02.2018. Dan državnosti 3* 95 Eur 69 evra do 01.12.
07.03. – 12.03.2018. 3* 95 Eur 69 evra do 30.12.
04.04. – 09.04.2018. Vaskrs 3* 109 Eur 89 evra do 30.01.
27.04. – 02.05.2018. 1.maj 3* 139 Eur 109 evra do 30.01.
23.05. – 28.05.2018. 3* 89 Eur 79 evra do 20.03.
13.06. – 18.06.2018. 3* 89 Eur 79 evra do 20.04.


UPLATA PO SPECIJALNOJ CIJENI DO NAZNAČENOG TERMINA U TABELI
doplata za 1/1 sobu 50 evra (jednokrevetna soba na upit)


Cijena za dijete do 12 godina u pratnji dvije odrasle osobe(na pomoćnom ležaju) umanjuje se 10 evra u zajedničkom ležaju dijete do 6 god.ostvaruje popust 40%
Cijena aranžmana se umanjuje za 20 evra ukoliko se koristi sopstveni prevoz


Način plaćanja:
– 30% prilikom rezervacije, ostatak 15 dana prije polaska na put.


Cijena aranžmana obuhvata:
– prevoz autobusom turističke klase (16-87 sjedišta) na navedenoj relaciji / mjesta se određuju prema prijavi
– 3 noćenja sa doručkom u Pragu, u hotelu sa 3*, u 1/2 i 1/2+1sobama, u širem centru, po lokalnoj kategorizaciji, (usluživanje hrane –doručak švedski sto)
– razgledanje Praga prema programu uz pratnju vodiča
– usluge vodiča (predstavnik agencije)
– troškove organizacije putovanja


Cijena aranžmana ne obuhvata:
– individualne troškove
– putno zdravstveno osiguranje (do 17 god – 540 din, od 18 do 70 god – 770 din, od 71 do 83 god – 1620 din)


Fakultativni izleti- minimum 30 putnika
– krstarenje Vltavom 10 evra / 8 evra djeca
– izlet u Karlove Vary 25 evra / 15 evra djeca
– večera u nacionalnom restoranu 25 evra / 15 evra djeca
– izlet do Drezdena 30 evra / 20 evra


NAPOMENA: : Fakultativni izleti nisu obavezni dio programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cijena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parking, vodiča, ulaznica, organizacije…Agencija ne snosi odgovornost promjene cijene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa – cijena je podložna promjeni. Termini fakultativnih izleta su promjenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.


HOTEL 3* se nalazi u širem centru grada, na liniji gradskog prevoza. Sobe su dvokrevetne i dvokrevetne sa pomocnim ležajem. Svaka soba sadrži kupatilo (TWC), SAT TV, direktnu telefonsku liniju. Doručak je na bazi švedskog stola —samoposluživanje. Tacno vrijeme hotela bice poznato 7 dana pred putovanje.


HOTEL A&O 3* se nalazi u širem centru grada, 550 metara udaljen od metro stanice Strizkov (crvena linija metra C). Odatle se do samog centra grada dolazi za oko 14min.Hotel se nalazi u njemačkom lancu hotela. Sobe su dvokrevetne i dvokrevetne sa pomoćnim ležajem. Svaka soba sadrži kupatilo (TWC), SAT TV, direktnu telefonsku liniju. Doručak je na bazi švedskog stola —samoposluživanje.


POSEBNE NAPOMENE:

• Redoslijed sjedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave.
• Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
• Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrijednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
• Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sjedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumijevanje među putnicima i osjećaj kolektivizma.
• Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
• Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
• Organizator putovanja zadržava pravo promjene programa putovanja uslijed nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
• Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmjene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redoslijeda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usljed državnih ili vjerskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
• Putnicima koji imaju za cilj posjete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provjere radno vrijeme istih i da željene posjete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
• Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promjene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
• U smjještajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smještaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana prije polaska na put. U slučaju promjene hotela, organizator je dužan o tome obavjestiti sve putnike, a zamjenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
• Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smještajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smještajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smještajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet…)
• Organizator putovanja ne može da utiče na razmještaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smještajnog objekta.
• Zahtjevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumijevaju ovakvu vrstu smještaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
• Smještaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namjenjene za smještaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
• Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
• Maloljetni putnici prilikom putovanja moraju imati ovjerenu saglasnost roditelja.
•Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savjetujemo Vas da isto posjedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posljedice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
• Organizator putovanja nije ovlašćen i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smještaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
• Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
• Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.

PREUZMITE KOMPLETNU PONUDU PUTOVANJA U PDF-u

MAPA

SAVJETI ZA PUTOVANJA SA DJECOMLIČNA DOKUMENTA – VAŽNA NAPOMENAPUTOVANJE SA LJUBIMCEM

SAVJETI ZA KORIŠTENJE TELEFONA U ROMINGUSAVJETI ZA PUT AVIONOM

KAKO SE SPAKOVATI ZA PUT?

Mikrofin